Heets kıbrıs

Step by Step Charts
Infogram

 

heets kıbrıs 3500 yıllarına ait tütün tohumları bulunmuştur. Bu da tütünün bölge sakinleri için değerli olduğunu göstermektedir. Amerika yerlileri 1400’lü yılların başında muhtemelen tütünü tüttüren, çiğneyen ve burna çekerek kullanan ilk insanlardı. heets kıbrıs Yerliler toz halindeki tütünü uzun çubuklar

 

ya da Y şeklinde şeker kamışı çubuklarının ucuna yerleştirerek nazal yolla inhale ederek kullanmaktaydı ve bu alet ‘tobago’, ‘tobaca’olarak adlandırılmaktaydı. Söz konusu kelime daha sonra İspanyollar tarafından ‘tütün’ anlamına gelen “tobacco” olarak değiştirildi (1). Tütünün, Avrupa’ya Christopher Colombus tarafından getirildiği bilgisi vardır. Önceleri kıymetli olan tütün saraylarda ve varlıklı kişiler tarafından kullanılmaktaydı.

Tütünün Türkiye’ye girişinin ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1600’lü yılların başlarında Cenevizliler tarafından olduğu bilinmektedir (2). Tütün Solanaceae (patlıcangiller) familyasından bir bitki türüdür (3,4). Solanaceae familyasının “nicotiana” cinsi içerisinde yer almaktadır. Bu cinse dahil yaklaşık 65 tür vardır (4) Tütün ürünlerinin (sigara, puro, pipo, çiğnemelik

tütün, oral ve nazal snuff) imalatında primer olarak Nicotiana tabacum ve Nicotiana rustica kullanılmaktadır (3). Tütün tek yıllık bir bitkidir ve tarla dönemi iklim şartlarına bağlı olarak 80–120 gündür. Tütün bitkisinin yapraklarında yer alan organik azotlu bir madde olan heets kıbrıs

niko- K 22 Ebru Şengül Parlak | Ayşegül Karalezli tin, tütün bitkisini diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliğidir. Kökte sentezlenip yapraklarda biriken nikotin, keyif verici ve alışkanlık yapıcı güçlü bir alkoloiddir (4). Dünyada 125’in üzerinde ülkede,

kıbrıs heets dört milyon hektardan fazla alanda tütün yetiştirilmektedir. Çin, Hindistan, Brezilya, ABD, Türkiye, Zimbabwe, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Malawi tütün üretiminin en çok olduğu ülkeler arasındadır. Ülkemizde tütün üretimi Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılmaktadır (5). kıbrıs heets

Tütün ürünlerinin büyük bir kısmı Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika’da N. tabacumdan üretilirken, Güney Amerika, Rusya, Polonya, bir miktarda Hindistan ve Türkiye’de N. rustica üretimde kullanılmaktadır. N. tabacum türü; Bright (Virjinya),

Burley (Kentucky), Maryland ve Türk tipi (Oryantal) olarak 4 çeşittir (3). Dünyada üretilen tütünün %90’ı N. tabacum türüne dahil Virginia, Burley ve Oryental tip tütünlerdir (4). Tütün yaprağının kimyasal özellikleri; tütünün türüne, yetiştiği iklime ve toprağına, kıbrıs heets fiyat

uygulanan teknik ve kurutma işlemlerine göre değişir. Kurutma yöntemlerine göre; ısı ile kurutulmuş (fluecured), hava ile kurutulmuş (aircured),

güneşte kurutulmuş (sun cured), ateşte kurutulmuş (Fire cured) ve diğerleri olarak 5 ana gruba ayrılır. Virginia tipi tütünler ısı ile; Burley ve Maryland tipleri ve puroluk tütünler hava ile; Türk tipi tütünler güneşte, Black-Fat, Hasankeyf ve Tömbeki tütünleri de diğerleri şeklinde sınıflandırılmaktadır (4). Kurutulmuş tütün parçaları, bitkinin genetiğine,

yetiştirme koşullarına, olgunlaşma derecesine, gübreleme işlemine ve bitkinin sapındaki yaprak pozisyonuna, ağırlığına bağlı olarak %0.2–%4.75 arasında nikotin içerebilir (6).

Tütünün yaprağında bulunan su oranı tütünün yanmasını, kokusunu ve lezzetini etkilemektedir. Bazik tütünlerde kuru tütün yaprağındaki su oranı %10 iken, asidik tütünlerde %10’un altındadır.

Bu nedenle kuru sigara dumanı daha tahriş edici iken nemli sigara dumanı daha hafif hissedilir (5)Amerika kıtasından köken aldığı düşünülen tütün bitkisinin tarımı en az 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Meksika ve Peru’da yapılan arkelojik kazılarda

M.Ö. 3500 yıllarına ait tütün tohumları bulunmuştur. Bu da tütünün bölge sakinleri için değerli olduğunu göstermektedir. Amerika yerlileri 1400’lü yılların başında muhtemelen tütünü tüttüren,

çiğneyen ve burna çekerek kullanan ilk insanlardı. Yerliler toz halindeki tütünü uzun çubuklar ya da Y şeklinde şeker kamışı çubuklarının ucuna yerleştirerek nazal yolla heets kıbrıs fiyat

inhale ederek kullanmaktaydı ve bu alet ‘tobago’, ‘tobaca’olarak adlandırılmaktaydı. Söz konusu kelime daha sonra İspanyollar tarafından ‘tütün’ anlamına gelen “tobacco” olarak değiştirildi (1)

. Tütünün, Avrupa’ya Christopher Colombus tarafından getirildiği bilgisi vardır. Önceleri kıymetli olan tütün saraylarda ve varlıklı kişiler tarafından kullanılmaktaydı.

Tütünün Türkiye’ye girişinin ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1600’lü yılların başlarında Cenevizliler tarafından olduğu bilinmektedir (2). Tütün Solanaceae (patlıcangiller) familyasından bir bitki türüdür (3,4)

. Solanaceae familyasının “nicotiana” cinsi içerisinde yer almaktadır. Bu cinse dahil yaklaşık 65 tür vardır (4) Tütün ürünlerinin (sigara, puro, pipo, çiğnemelik tütün, oral ve nazal snuff) imalatında primer olarak Nicotiana tabacum ve Nicotiana rustica kullanılmaktadır (3). Tütün tek yıllık bir bitkidir ve tarla dönemi iklim şartlarına bağlı olarak 80–120 gündür.

Tütün bitkisinin yapraklarında yer alan organik azotlu bir madde olan niko- K 22 Ebru Şengül Parlak | Ayşegül Karalezli tin, tütün bitkisini diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliğidir. Kökte sentezlenip yapraklarda biriken nikotin, keyif verici ve alışkanlık yapıcı güçlü bir alkoloiddir (4). Dünyada 125’in üzerinde ülkede, dört milyon hektardan fazla alanda tütün yetiştirilmektedir.

Çin, Hindistan, Brezilya, ABD, Türkiye, Zimbabwe, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Malawi tütün üretiminin en çok olduğu ülkeler arasındadır. Ülkemizde tütün üretimi Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılmaktadır (5).

Tütün ürünlerinin büyük bir kısmı Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika’da N. tabacumdan üretilirken, Güney Amerika, Rusya, Polonya, bir miktarda Hindistan ve Türkiye’de N. rustica üretimde kullanılmaktadır. N. tabacum türü; Bright (Virjinya), Burley (Kentucky), Maryland ve Türk tipi (Oryantal) olarak 4 çeşittir (3).

Dünyada üretilen tütünün %90’ı N. tabacum türüne dahil Virginia, Burley ve Oryental tip tütünlerdir (4). Tütün yaprağının kimyasal özellikleri; tütünün türüne, yetiştiği iklime ve toprağına, uygulanan teknik ve kurutma işlemlerine göre değişir.

Kurutma yöntemlerine göre; ısı ile kurutulmuş (fluecured), hava ile kurutulmuş (aircured), güneşte kurutulmuş (sun cured), ateşte kurutulmuş (Fire cured) ve diğerleri olarak 5 ana gruba ayrılır. Virginia tipi tütünler ısı ile;

Burley ve Maryland tipleri ve puroluk tütünler hava ile; Türk tipi tütünler güneşte, Black-Fat, Hasankeyf ve Tömbeki tütünleri de diğerleri şeklinde sınıflandırılmaktadır (4).

Kurutulmuş tütün parçaları, bitkinin genetiğine, yetiştirme koşullarına, olgunlaşma derecesine, gübreleme işlemine ve bitkinin sapındaki yaprak pozisyonuna, ağırlığına bağlı olarak %0.2–%4.75 arasında nikotin içerebilir (6).

Tütünün yaprağında bulunan su oranı tütünün yanmasını, kokusunu ve lezzetini etkilemektedir. Bazik tütünlerde kuru tütün yaprağındaki su oranı %10 iken,

as


Facebook


Twitter


Youtube

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp us