Kıbrıs heets

Step by Step Charts
Infogram

Kıbrıs heets Tütün Ürünleri
Genetik olarak değiştirilsin ya da değiştirilmesin tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile elde edilen içme, burna çekme, emme ya da
çiğneme amaçlı kullanılan tüm ürünler “tütün mamulü” veya “tütün ürünü”;  heets kıbrıs

tütün
mamullerinin/ürünlerinin üretimi ise “tütün fabrikasyonu” olarak adlandırılmaktadır
(4,7).

Tütün bitkisinin yaprakları açık renkli ise nikotin oranı daha düşükken, koyu
renkli yaprakların nikotin oranı yüksektir. Açık renk yapraklı tütünlerden daha yumuşak içimli olan sigaralar üretilir. Koyu yapraklı tütünlerden ise içimi sert olan puro,
pipo ve enfiye üretilir (7).

Günümüzde tütün ürünleri, çeşitli teknolojik işlemlere
tabi tutulduktan sonra farklı ambalajlarda kullanıma hazır hale getirilerek piyasaya
sunulmaktadır (4). heets kıbrıs fiyat

BÖLÜM 14 | Tütün Bitkisi ve Ürünleri 23 K
Tütün bitkisi, tohumlarından yağ, selüloz ve pektin, saplarından selüloz, çiçeklerinden esans ve kolonya, küllerinden potasyum karbonat elde edilmek için de kullanılabilmektedir (5). kıbrıs  heets fiyat

Tütünün Yanması Sonucu Oluşan Duman İnhalasyonu İle
Kullanılan Tütün Ürünleri
Sigara
Sigara, kıyılmış tütünün ince bir kâğıda sarılarak hazırlandığı, bir tarafı filtreli ya da
filtresiz, silindir biçiminde tütün ürünüdür (4).

Yaklaşık 8 mm çap ve 70–120 mm
uzunluğa sahiptir (6).

Sigara, insanoğlunun ürettiği en ölümcül ve bağımlılık yapan
ürünler arasındadır. Modern sigara 16. yüzyılda kırıntı tütün parçalarının bir kağıda sarılması ile purodan evrilerek elde edildi. Daha sonraları iyileştirilmiş tütünden
elde edilmeye başlandı (8).

1880’de James Bonsack tarafından sigara makinesinin
geliştirilmesi ile birlikte modern sigara üretimine başlandı. Spesifik pH, tat ve yanma özelliklerini elde etmek için tütün harmanları yapılmaktadır. Tütün harmanının
tipi ve nikotin içeriği, tütün dumanının toksisitesi ve pH değerini belirler.

Tütünün
pH değeri, tütün dumanında serbest nikotin konsantrasyonunu güçlü bir şekilde
etkilerken, nitrat içeriği dumanın karsinojenik potansiyelini etkilemektedir

(3). Amerikan harman sigaralarının ana bileşenleri başlıca kurutulmuş ve homojenize edilmiş
tütünlerdir (6).
Sigara dumanı, tütün yaprağının tamamlanmamış yanması ile üretilen heterojen
bir aerosoldür (9). Sigara içimi sırasında ana akım ve yan akım dumanı oluşmaktadır.

Yan akım dumanı sigaranın yanması ile oluşurken ana akım dumanı ağızdan
üflenen dumandır. Ana akım dumanı antijenik, karsinojenik, sitotoksik, mutajenik
4000’den fazla bileşenden oluşmaktadır (6,9). Sigara içen kişinin nikotin, karbonmonoksit,

hidrojen siyanid, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, benzen vb.toksik ve
karsinojen maddelere maruz kaldığı bilinmektedir (3). Tablo 1’de sigara dumanında
mevcut olan bazı maddeler gösterilmiştir (9).
Dünyada üretilen sigaralar, kullanılan tütün türü ve

uygulanan fabrikasyon yöntemlerine göre Virginia (İngiliz), Amerikan blend, Şark, Dark (Fransız) ve Kretek olarak 5’e ayrılmaktadır (4).
Sigara içenlerin içmeyenlere göre

kalp hastalığı, inme ve akciğer kanserine yakalanma riski daha fazladır. Sigara içimi akciğer kanserinden ölümlerin yaklaşık
%90’ından, KOAH’dan

ölümlerin yaklaşık %80’inden sorumludur.

Akciğer kanseri
dışında mesane, larinks, özefagus, koleraktal kanserler gibi birçok kanser ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir (10).


Facebook


Twitter


Youtube


Wordpress

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp us