Kıbrıs yellow

Nargile Yüzyıllar önce antik Pers ve Hindistan’da başlayan nargile kullanımı (12), Doğu Akdeniz bölgesinin geleneksel tütün tüketiminin oldukça eski bir formudur (13).

Bugün, İngiltere, Fransa, Rusya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında nargile kafeleri popülerlik kazanmış (12). Nargile kullanımı 1990’larda tekrar popüler olmuştur.

Özellikle üniversite öğrencileri arasında sigaradan daha az zararlı olduğu düşünüldüğü için kullanımı yaygındır (14). 18- 24 yaş arası gençlerde nargile kafalerde kullanımı giderek artmaktadır (15).

Ayrıca aile bireyleri, arkadaşlar arasında nargilenin ortak kullanımı sosyalleşme aracı olarak da kullanılmasına neden olmaktadır (13).

Nargile; lüle, ser, şişe, marpuç olmak üzere dört ana parçadan oluşmaktadır. Marpuç; dumanı şişeden alıp ağza ulaştıran kısımdır, sipsi ise marpucun ucuna takılan, küçük ağızlıktır (7).

Nargilede tütün indirekt olarak ısıtılır ve su dolu bir şişeden geçirilerek inhale edilir (13).

Nargilede klasik tömbeki tütünü “natürel nargilelik tütün” ve aromalı nargilelik tütün olarak iki tür tütün kullanımı mevcuttur (7).

Elma, nane, vişne, çikolata, hindistancevizi, meyankökü, kapuçino ve karpuz gibi farklı tatlarda üretilen özel tütün ürünleri kullanılmaktadır (12).

Nargile kullanıcıları arasında tütününün bu şekilde daha düşük ısıda ısıtılması, diğer tütün ürünlerine göre daha az toksin ortaya çıkardığı ve daha az zararlı olduğu düşüncesine yol açmaktadır (13);

ancak sigara içimi ile benzer sağlık risklerine sahiptir (12).

Nargile kullanımının akciğer kanseri, solunum yolu hastalıkları ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiş (13).

Bir nargile seansının ortalama süresine göre tüketilen tütün miktarı değişmektedir. 45–60 dakikalık seanslarda 10–20 gr tütün

, 1–2 saatlik seanslarda ortalama 200 gr tütün tüketilmektedir (16). Nargilenin kullanım şekli nedeni ile içiciler sigaradan daha fazla toksik ajana maruz kalmaktadır.

Bir saatlik nargile seansı 200 puff iken, bir sigara ortalama 20 puff kadardır. Nargile seansında 90.000 mlt duman inhale edilirken, sigarada 500–600 mlt inhalasyon yapılır.

Nargile içimi genellikle gruplar halinde yapılmakta aynı ağızlık kişiden kişiye geçerek enfeksiyon riski taşımaktadır (12).

Puro Puro, Amerikan yerlilerinin tütün kullanım şekliydi. Puro içimine Mexico’nun Yutan bölgesindeki Mayaların eserlerinde rastlanmaktadır.

Bu eserlerde ‘tüttürmek’ anlamına gelen ‘sikar’ kullanılmış olup İspanyolcada ‘Cigarro’ adını almıştır. 1600’lü yıllarda İngiliz kolonilerinda daha çok pipo ya da dumansız tütün ürünleri kullanılmaktaydı.

İlk puro fabrikası Connecticut 1810’da kuruldu ve giderek kullanımı artış gösterdi.

Puro imalatında kullanılan tütün, sigara ve diğer tütün ürünlerinden farklı K 26 Ebru Şengül Parlak | Ayşegül Karalezli olarak açık havada kurutulur. Puro tütünü daha sonra yaşlandırılır ve

birkaç ay sürecek çok aşamalı bir fermantasyon işlemine tabi tutulur ve bu işlem büyük ölçüde aroma ve aroma karakteristiğinden sorumludur (3).

Purolar, tütün yaprağına sarılı kıyılmış tütünden meydana gelmektedir. Purolar sigara gibi ince cigarillo ya da kalın çeşitli formlarda olabilir (14).

İnce, küçük (cigarillos), regular ve premium olarak 4 tip puro bulunmaktadır. Küçük purolar boyut ağıtlık ve görünüm olarak sigaraya benzeyen sellüoz asetat filtreli tütün ürünleridir.

Sigaraya benzerliği, tat çeşitliliği ve sigaradan daha ucuz olması nedeni ile 2000 yılından bu yana popularitesi giderek artış göstermektedir (17).

Küçük purolar, ince yapılı, 1.3–2.5 gr ağırlığında, 70-120 mm boyutunda, regular purolar 110–150 mm uzunluk, 17 mm’ye kadar çap ve 5–17 gr arasında çeşitli boyutlarda ve premium purolar 12–23 mm çap, 12.7–21.4 cm uzunluğunda olabilirler.

Hem puroların hem de sigaranın dumanı büyük ölçüde tütünün eksik yanmasından oluşur ve bu nedenle puro dumanı; sigara dumanında bulunan aynı toksik ve kanserojen bileşenlerden oluşmaktadır (3).

Sigara ve puro içiciler arasındaki fark; sigara inhale edilirken, puronun inhale edilmemesinden kaynaklanır. Bu durum iki tütün ürününün dumanının pH farklılığına bağlı olabilir.

Puro dumanı alkali pH’dır, nikotinin önemli bir kısmını, oral mukozaya kolayca emilebilen,

serbest nikotin olarak içerirken, sigara dumanı daha asidiktir ve oral mukozadan absorbsiyonu puro dumanı kadar kolay değildir. Bu nedenle sigara ve puro arasındaki hastalık riskleri farklılığı bu inhalasyon farkından

kaynaklanmaktadır. Puro içicileri duman bileşenlerini yutmakta, oral kavite, özefagus kanser riskinde, kalp hastalıkları riskinde artış olmaktadır.

Sigara içmeyen puro içicileri de larinks, oral kavite (farinks dahil) ve özefagus kanseri riskinde artış mevcuttur.

Sigara kullanıcıları her gün sigara içerken, puro içicilerin dörtte üçü ara sıra ya da yılda birkaç kez puro içmektedir. Günümüzde özellikle mikst içiciler

(sigaradan puroya geçenler ya da birlikte içenler) risk altındadır. Bu kişiler sadece puro içinlere göre daha fazla inhalasyon yapmaktadır (3).

Pipo Pipolar ucunda tütünün yandığı kil ya da yanmaz bir malzemeden yapılmış bir kâse şeklinde uç kısım ve onun bağlandığı dumanın çekildiği bir sap kısmından oluşur.

Bu tütün ürününde aromalı tütün kullanılabilir (14). Bidi ve Kretek Bidi (Hint sigarası) ve kretek (Endonezya) bölgesel kullanılan tütün ürünleridir, ancak yerel bölgeler dışında da kullanımları mevcuttur.

ABD’de bidi ve kretek kullanımı gençler ve adölosanlar arasında azımsanmayacak düzeydedir ve sigaradan daha az BÖLÜM 14 |

Tütün Bitkisi ve Ürünleri 27 K zararlı olduğu düşüncesi mevcuttur. Çoğu zaman sigara ve diğer türün ürünleri ile birlikte kullanımı da vardır.

Bidi ve kretek sigaradan daha fazla toksin içermektedir (14). Hindistan ve Güneydoğu Asya’da özellikle üretilen bidiler elde sarılan sigaralardır (18).

Bidiler az miktarda tütün yaprağı içeren, tütün olmayan bazen tatlandırılmış yapraklarla (tendu veya temburni) sarılır ve bir ip ile bağlanır (14).

Kirazlı, çikolataIı, mangolu gibi tatlandırılmış çeşitleri mevcuttur. Bidiler sigaraya göre daha fazla karbonmonoksit, katran ve nikotin üretmektedir. Tüm tütün ürünleri gibi bidiler de mutajenik ve karsinojeniktir. Bidi içicilerinin koroner arter hastalığı, larinks, farinks, oral kavitei akciğer, mide, özefagus, karaciğer kanseri riski vardır (18).

Kretek, tütün ve karanfil tomurcuklarının kağıda sarılmadan önce diğer tatlandırıcılarla birleştirildiği Endonezya menşeli sigaraya benzer ürünlerdir (14).

Kretek %40 karanfil, %60 tütün içermektedir. Kretek kullanıcıları karanfilin tütünün irritan etkisini azaltmasından dolayı daha sık ve daha fazla miktarda inhalasyon yapabilmektedir (8).

Aynı zamanda karanfiller anestetik etki gösteren ve derin inhalasyonu kolaylaştıran öjenol salgılayabilirler (8,14).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp us